Annuleren & Garantie

Er zijn verschillende redenen waarom je een service-, garantie- of annuleringsverzoek zou willen indienen, bijvoorbeeld:

 • Je wilt afzien van de aankoop;
 • Het product is niet wat je had verwacht;
 • Het product is niet of in een beschadigde doos afgeleverd;
 • Het product werkt het niet of niet meer;
 • Het product is niet compleet afgeleverd of komt niet overeen met het bestelde product.

Voor al deze verzoeken kun je terecht bij Mijn iBOOD. Via Mijn iBOOD kun je in een paar stappen je verzoek indienen, deze manier van melden maakt het voor iBOOD mogelijk iedereen van de juiste informatie te voorzien en snel te helpen wanneer nodig. In de FAQ meer informatie over de verschillende service- , garantie- of annuleringsverzoeken.

Annuleren algemeen
Je hebt recht om te annuleren binnen 14 dagen nadat het bestelde product door jou is ontvangen dan wel de voucher/productcode nog niet is verzilverd. Op het moment dat jouw product retour is ontvangen zal uiterlijk binnen 14 dagen het bedrag worden teruggestort.

Indien je wilt annuleren dan kan dat op de volgende manieren:

 • Stuur een email naar info@nan-design.nl
 • Of bel naar 043-7502238 (telefonisch bereikbaar van woensdag tot en met zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur. Tenzij een Nederlandse feestdag van toepassing is)
 • Annuleren voor of na verzending

Annulering voor verzending
De bestelling is nog niet in het verzendproces en kan je daarom direct kosteloos annuleren. Bij correcte opgave van de bankgegevens storten wij het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 5 tot 10 werkdagen terug op je bankrekening. Terugbetalingen verlopen niet via Credit card of andere betaalmethodes.

Annulering na verzending (maar voor ontvangst)
De bestelling zit in het verzendproces en wordt bezorgd. Je kunt de bestelling bij aflevering weigeren aan de deur. Mocht je de bestelling op het werk laten afleveren of woon je met meerdere mensen, stel dan deze mensen ook op de hoogte. Neem de bestelling niet aan want na aannemen dienen er opnieuw kosten te worden gemaakt voor de retourzending. Deze kosten worden niet door NAN Glass & Design vergoed.

Annuleren na ontvangst
Zorg dat je product aan de volgende voorwaarden voor annulering voldoet:

 • De annulering is binnen 14 dagen na aflevering gemeld (Zie ‘Annuleren algemeen’ voor de wijze van melden)
 • Het product wordt ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd.
 • Het product wordt compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen etc.) geretourneerd.
 • Het product valt niet onder verbruiksartikelen zoals batterijen, lampen of parfum. Verbruiksartikelen kunnen helaas niet retour worden genomen.
 • Andere zaken die niet geannuleerd kunnen worden na aankoop zijn: verlopen vouchers, verzilverde vouchers en persoonsgebonden aankopen (bijv. maatwerk).
 • Onder vouchers verstaan wij: coupons, vouchers, productcodes, waardebonnen, etc.

Als je annulering aan de voorwaarden voldoet kun je je bestelling annuleren. Na annuleren ontvang je een e-mail met daarin:

 • Retourinstructies
 • Retournummer
 • Retourlabel
 • Kopie factuur

Volg de retourinstructies nauwkeurig op zodat wij de annulering correct en tijdig kunnen verwerken. Na ontvangst van de teruggezonden bestelling wordt het product gecontroleerd op basis van de voorwaarden voor annulering. Geaccepteerde annuleringen worden gecrediteerd via de bank op basis van de bankgegevens die je bij annulering hebt opgegeven. De terugbetaaltermijn bedraagt 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van het product bij NAN Glass & Design. Retourbetalingen verlopen niet via credit card of andere betaalmethodes tenzij dit expliciet door de klant vooraf kenbaar is gemaakt en mits de betreffende betaalmethode dit ook ondersteunt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de correcte gegevens. Tevens ben je zelf verantwoordelijk voor het correct en deugdelijk terugsturen van het pakket.

Indien een geretourneerd product niet aan de voorwaarden voor annulering voldoet kan NAN Glass & Design deze niet verwerken. Wij zullen dan of het pakket retourneren of contact met jou opnemen. Hier kunnen kosten voor in rekening worden gebracht.

Terugbetaling zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product en goedkeuring van de annuleringsaanvraag door NAN Glass & Design plaatsvinden.

Product werkt niet zoals verwacht
Het kan zijn dat jij je product hebt ontvangen, in gebruik neemt en dat het niet helemaal is of werkt zoals je had verwacht. Dit kan gebeuren. Soms gebeurt dat omdat onvoldoende duidelijk is hoe bijvoorbeeld een sluiting werkt of op welke manier een product in elkaar past. Neem in dat geval contact met ons op. Mogelijk dat we er toch nog iets aan kunnen doen.

Bestelling is geopend en/of beschadigd aangeboden
Tijdens het transport kan het gebeuren dat jouw pakket beschadigd of geopend wordt, ondanks alle zorg die er door ons aan is besteed. Op het moment dat de verpakking van je bestelling bij aflevering beschadigd of geopend is, dien je dit aan de chauffeur te melden. De chauffeur maakt hier een aantekening van. Je kunt er ook voor kiezen de zending niet aan te nemen wanneer het product ernstig beschadigd is. Maak binnen 7 werkdagen na aflevering ook altijd via email een melding hierover onder vermelding van “transportschade” en het ordernummer- of factuurnummer. Wij nemen je melding in behandeling en zullen je dan op de hoogte stellen van de verdere afhandeling en wat je van ons kunt verwachten.

Let op: als de verpakking niet beschadigd is maar het product wel meldt dit dan als “Defect bij aankomst (DOA)”.

Product is beschadigd en/of defect bij aflevering
NAN Glass & Design probeert je bestelling altijd zo goed mogelijk te verpakken. Soms gecombineerd met de verpakking van de fabrikant wordt je bestelling beschermd om onbeschadigd en normaal functionerend bij je afgeleverd te worden. Het kan zijn dat na het uitpakken je product toch beschadigd is of niet normaal functioneert. In zo’n geval is je product Defect bij Aankomst (DOA). Mocht het zo zijn dat de verpakking waarin jij je bestelling ontvangt al beschadigd is, lees dan de aanwijzingen bij ‘Bestelling is geopend en/of beschadigd aangeboden”, omdat dit niet onder DOA valt.

Geadviseerd wordt om bij aflevering je bestelling binnen 7 werkdagen te controleren op inhoud, beschadigingen of defecten (werking). Indien je binnen 7 werkdagen een afwijking, beschadiging of defect constateert meldt dit dan direct op de manier zoals eerder aangegeven. Na de “defect bij aankomst” melding ontvang je een e-mail met instructies om het proces in gang te zetten. Volg de aangegeven instructies op zodat de melding goed verwerkt kan worden.

Na 7 werkdagen na aflevering kan NAN Glass & Design een “defect bij aankomst” melding niet meer in behandeling nemen. De melding wordt dan als “defect” afgehandeld. Hier gelden andere voorwaarden voor. Vandaar dat het ook belangrijk is dat jij je bestelling gelijk controleert.

Als jouw melding in behandeling wordt genomen en na onderzoek blijkt dat de melding buiten garantie valt, dan kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.

Product defect binnen garantietermijn
Het kan helaas voorkomen dat na verloop van tijd je product een defect of mankement vertoond. Als dit binnen de garantietermijn en voorwaarden valt kan je dit via email melden. Vermeldt daarbij duidelijk je gegevens, factuur- of ordernummer en het defect of mankement.

Als jouw melding in behandeling wordt genomen en na onderzoek blijkt dat de melding buiten garantie valt, dan kan het zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.

Product defect buiten garantie en/of garantietermijn
Bepaalde zaken vallen buiten garantie, zoals:

 • Waterschade;
  • Val en stootschade;
  • Gebruikersschade door onkundig of onjuist gebruik;
  • Garantietermijn die verlopen is;
  • Buiten meldingstermijn de melding wordt gemaakt;
  • Ontbreken van onderdelen, garantiekaart of aankoopbewijs;
  • Verbruiksartikelen zoals lampen, batterijen en vloeistoffen;
  • Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.

Valt jouw melding buiten de garantie of voorwaarden dan kunnen er onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn voor jouw eigen rekening.

Bestelling is niet juist geleverd
NAN Glass & Design doen er alles aan om hetgeen wat je bij ons hebt besteld bij jou goed af te leveren. Soms kan er helaas een van de volgende situaties zich voordoen:

 • Je hebt een ander product ontvangen dan besteld;
 • Niet het correcte aantal geleverd;
 • Er ontbreekt iets in de samenstelling;
 • Het product voldoet niet aan wat je had besteld (andere kleur of specificatie).

Is er sprake van een van de bovenstaande punten meldt dit dan binnen 7 werkdagen op de manier zoals eerder aangegeven.

Retourneren grote producten
Neem contact op met ons. We kijken dan samen met je wat de beste verzendmethode is.

Hoe dien je een product te versturen?
Het product moet goed en deugdelijk (inclusief voldoende buffering) verpakt zijn om additionele schade tijdens transport te voorkomen. De originele verpakking en buffering zijn hier het beste geschikt voor. Als het pakket of product beschadigd retour komt dan ben je als verzender daar zelf verantwoordelijk voor.
Volg de opgegeven instructies die je krijgt voor het opsturen goed op om problemen dan wel vertraging in de behandeling van je verzoek te voorkomen. Let op welke zaken je mee moet sturen of juist niet mee moet sturen.
Als je een product opstuurt wat duurder is dan 100 Euro adviseren wij jou om het verzekerd te versturen. Dit is voor eigen rekening maar het dekt wel je eigen risico geheel of gedeeltelijk af bij het opsturen.
Vraag altijd om een track en trace code zodat jij je pakket kan volgen en bewijs van aflevering, indien gevraagd, kan overhandigen. Als klant draag je zelf het risico indien een pakket tijdens het retoursturen kwijt raakt. Indien je geen bewijs van aflevering kunt overleggen dan kunnen wij helaas weinig assistentie verlenen.
Plak altijd het label of etiket op de verpakking om verwerking mogelijk te maken.
Indien instructies niet worden opgevolgd is het mogelijk dat je zending niet in behandeling genomen kan worden. Tevens is het mogelijk dat er kosten in rekening worden gebracht.

Mogelijk vervolg na het maken van een melding
Als NAN Glass & Design een serviceverzoek in behandeling neemt wordt geprobeerd dit altijd binnen een redelijke termijn op een goede wijze op te lossen. Er zijn vier basis oplossingen:

 • Je wordt gecrediteerd voor het gedeeltelijke of volledige aankoopbedrag
 • Je ontvangt een vervangend product
 • Je ontvangt een gerepareerd product
 • Je ontvangt het correcte product of hetgeen wat miste.

Omdat wij ook zelf glaskunst vervaardigen kan het voorkomen dat wij geen product kunnen naleveren omdat het een uniek product is. Afhankelijk van het product kan mogelijk een nieuw product gemaakt worden doch dit zal nooit exact hetzelfde zijn omdat het handwerk betreft.
Indien het product geruime tijd probleemloos is gebruikt kan het redelijk zijn dat je gedeeltelijk of geheel meebetaald/bijdraagt aan de kosten van herstel of vervanging. Zeker als dit het gevolg is van bijvoorbeeld natuurlijke slijtage of verkeerd gebruik. Indien er gecrediteerd gaat worden kan dit gevolg hebben voor het te crediteren bedrag.
De termijn waarin een melding afgehandeld kan worden door ons is mede afhankelijk van de leverancier of fabrikant. Wij doen ons best dit zo snel mogelijk te laten verlopen, maar hebben hier niet altijd invloed op. Graag hiervoor je begrip.

Terugstorten aankoopbedrag
Mocht het zijn dat jij recht hebt op teruggave van het gehele dan wel gedeeltelijke aankoopbedrag, dan zullen wij dit binnen 5 tot 10 werkdagen proberen te regelen, uiterlijk binnen 14 dagen. Dit is afhankelijk of de opgegeven rekeninggegevens correct zijn. De verantwoordelijkheid voor het correct opgeven van de rekeninggegevens ligt bij de klant.

Wie betaalt de verzendkosten voor retourzendingen?
NAN Glass & Design neemt de retourkosten voor haar rekening in de volgende gevallen:

 • Het bestelde product is direct bij levering defect (DOA)
 • Het bestelde product is defect
 • Verkeerde of incomplete levering

In volgende gevallen komen de retourkosten voor rekening van de klant:

 • Annulering na verzending